اصطلاحات پوکر که با حرف A شروع می شوند

اصطلاحات پوکر که با حرف A شروع می شوند

در این مقاله به اصطلاحات پوکر که با حرف A شروع می شوند می پردازیم با پوکریشو همراه باشید:

 • Act (بازی): انجام بازی (مثل شرط بستن، کال کردن، رِیز کردن، یا فولد کردن) در زمانی که نوبت بازیکن است.
 • Ace High (آس بالا): یکی از کارت‌های دست پوکر آس باشد.
 • Action: هنگامی نوبت بازی یک بازیکن از این کلمه ACTION استفاده می شود
 • Action card (کارت اکشن): در بازی پوکر تگزاس هولدم یا انواع دیگر پوکر که با کارت مشترک بازی می‌شوند، به کارتی که روی میز می‌آید و باعث شرط بندی قابل توجهی می‌شود کارت اکشن می‌گویند. این کارت باعث می‌شود که دست دو یا چند بازیکن ارتقا پیدا کند.
 • Active player (بازیکن فعال): بازیکنی که هنوز در پات باقی مانده است. اگر پات‌های کناری شکل گرفته باشد، بازیکنی که آل این است ممکن است در همه پات‌ها فعال نباشد ولی در یک یا چند مورد فعال باشد.
 • Add-on (اضافه کردن ژتون): در بازی‌های زنده، به خرید ژتون‌های بیشتر، قبل از حذف شدن گفته می‌شود. در بازی تورنومنت، به یک خرید مجدد گفته می‌شود.
 • Aggressive, aggression: هنگامی که بازیکن پوکر  تمایل به شرط بستن و افزایش شرط، دارد به جای کال کردن و چک دادن
 • Air (دست خالی): یک دست بسیار ضعیف که ارزش آن از کارت بالای آس یا یک کارت عکس هم کمتر است.
 • All-in: زمانی که بازیکنی تمام ژتونهایش را در یک دست شرط می‌بندد آل-این کرده باشد.
 • Angle: یک بازی غیر اخلاقی که از لحاظ قانونی مشکل ندارد ولی به قصد فریبکاری و تقلب انجام می‌شود.
 • Ante: در برخی از بازی‌های پوکر یک شرط اجباری وجود دارد که باید قبل از شروع دست توسط همه بازیکن‌ها پرداخت شود و به آن انتی می‌گویند.
 • Any two cards:  برای گفتن این که کارتهای یک بازیکن در تصمیم او در یک دست تاثیری در روند بازی پوکر تگزاس هولدم ندارد.
آموزش قوانین اساسی، آداب و رسوم و پرداختی‌‌ها در کرَپس
خواندن مقاله
مقالات بیشتر
ربات هوشمند پوکر در رقابت با انسان پیروز شد
پیروزی ربات هوشمند پوکردر مقابل با انسان