اصطلاحات پوکر که با حرف C شروع می شوند

اصطلاحات پوکر که با حرف C شروع می شوند

در این مقاله به اصطلاحات پوکر که با حرف C شروع می شوند می پردازیم با پوکریشو همراه باشید:

 • Call: آمدن ژتون‌های مساوی با مبلغ شرط حریف
 • Calling station: بازیکنی که معمولا شرط‌ها را کال می‌کند، ولی به ندرت فولد می‌کند یا شرط حریف را افزایش می‌دهد
 • Cap: محدودیت تعداد یا میزان افزایش شرط اعمال
 • Cash game: در این بازی هر دست با پول واقعی بازی می‌شود و ژتون‌ها معادل پول نقد هستند
 • Catch up: کامل کردن موفقیت آمیز پای رنگ یا استریت و شکست دادن بازیکنی که دست بهتری داشت
 • Center pot: پات اصلی در یک دست بازی وقتی یک یا چند بازیکن آل این شده‌اند و پات‌های کناری هم شکل گرفته است
 • Chase: ادامه دادن بازی با دستی که احتمال بردنش با توجه به بازی و سرمایه گذاری‌های قبلی که در پات شده است، کم است
 • Check: رد کردن بازی بدون بستن شرط
 • Check-raise: یک بازی پنهانکارانه به این صورت که بازیکن ابتدا چک می‌دهد با این نیت که بعد از شرط بستن بازیکن دیگر شرط آنها را افزایش دهد
 • Chip dumping: یک استراتژی غیرمجاز است که در آن بازیکن عمدا ژتون‌هایش را به بازیکن دیگری می‌بازد. اگر هر دو بازیکن موافق این عمل باشند، نوعی تبانی محسوب می‌شود.
 • Chip leader: بازیکنی که در یک تورنومنت پوکر بیشترین ژتون را دارد.
 • Chip up: برنده شدن و جمع کردن ژتون در تورنومنت به طور متوالی (پشت سر هم)
 • Chop: تقسیم کردن ژتونهای موجود در پات به دلیل تساوی دستها، یا به دلیل توافق بازیکن‌ها
 • Cold call: کال کردن مبلغی که معادل مجموع شرط و رِیز است که توسط بیش از یک بازیکن انجام شده است.
 • Collusion: نوعی از تقلب که مربوط به همکاری دو یا چند بازیکن است.
 • Completion: اگر اشتباهاً شرط یا رِیز انجام شده کوچکتر از حداقل مجاز باشد، باید آن را افزایش داد تا به حد شرط یا رِیز با اندازه استاندارد تبدیل شود
 • Connectors: دو یا چند کارت متوالی و پشت سر هم از لحاظ رتبه
 • Crying call: این واژه مربوط به بازیکنی است که  فکر می‌کند دست بهتر را ندارد ولی همچنان با ناراحتی کال می‌کند.
مزایای حیرت انگیز کنترل احساسات در پوکر
خواندن مقاله
مقالات بیشتر
برگزاری آنلاین تورنومنت پوکر WSOP
برگزاری آنلاین تورنومنت پوکر WSOP