اصطلاحات پوکر که با حرف D شروع می شوند

اصطلاحات پوکر که با حرف D شروع می شوند

در این مقاله به اصطلاحات پوکر که با حرف D شروع می شوند می پردازیم با پوکریشو همراه باشید:

  • Deal: پخش کردن کارتها برای بازیکنان بر اساس قوانین بازی
  • Deal twice/ three times: در یک بازی نقدی (کش گیم)، وقتی دو بازیکن در یک پات بزرگ در گیر هستند و آل این شده اند، ممکن است توافق کنند که پخش کارتهای باقیمانده را دو یا سه بار تکرار کنند
  • Dealer: به فردی که کارت‌ها را پخش می‌کند دیلر یا کارت پخش کن می گویند
  • Defense: سبکی که یک بازیکن در مقابل یک بلوف دفاع می‌کند، یعنی شخصی که مشکوک به بلوف زدن است را وادار می‌کند که یا فولد کند یا مقدار پول بیشتری سرمایه گذاری کند
  • Deuce:  کارت دو که به آن داک یا اردک هم گفته می‌شود
  • Downswing: بازه ی زمانی که یک بازیکن بیش از حد انتظار باخت دهد.
  • Drawing dead: بازی با یک دست قرعه حتی در صورت کامل شدن هم هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد
  • Drop: ریختن دست را دروپ میگویند
مانیگ با پاکت اس مطمئنه که برندست
خواندن مقاله
مقالات بیشتر
حقایق قمار
حقایق قمار