انواع شرط بندی‌ها در بازی کازینو‌ای کرَپس ۲

انواع شرط بندی‌ها در بازی کازینو‌یی کرَپس 1

شرط بندی‌های جایگاه پاس یا عدم پاس (Line Bets Pass or Don’t Pass)

میز کرَپس به دلیل انبوهی از جایگاه‌های شرط بندی که روی آن ارائه شده، باعث ترس بسیاری از مردم شده است. با وجود اینکه مقدار زیادی شرط بندی ممکن است وجود داشته باشد، اما رایج ترین نوع شرط بندی ” پاس یا عدم پاس (pass or don’t pass) ” است.
قبل از شروع یک دور بازی کرَپس، یک دکمه سیاه/سفید روی میز وجود دارد که روی آن نوشته شده است ” خاموش (OFF) “. این بدان معناست که هیچ امتیازی تعیین نشده است و بازیکنان هنوز می‌توانند شرط بندی کنند. برای شروع یک دور، پرتاب کننده باید روی جایگاه شرط بندی به نام ” پاس ” شرط ببندد. بازیکنی که در جایگاه پاس شرط بندی می‌کند امیدوار است که مجموع اعداد اولین پرتاب تاس‌ها 7 یا 11 باشد.
اگر اولین پرتاب تاس‌ها 7 یا 11 باشد، به تمام کسانی که روی جایگاه پاس شرط می‌بندند به صورت 1 به 1 پرداخت می‌شود. از طرف دیگر، اگر جمع پرتاب اول اعداد 2، 3 یا 12 باشد، تمام کسانی که روی جایگاه پاس شرط می‌بندند، می‌بازند.
شرط ریسکی دیگری که می‌توان قبل از انداختن تاس‌ها انجام داد، روی جایگاه ” عدم پاس ” است که دقیقاً برعکس جایگاه پاس و به صورتی است که اگر در پرتاب اول جمع اعداد 2 یا 3 شود به صورت برابر با شرط بندی به بازیکن پرداخت می‌شود و مجموع 12 یک ” push ” است، به این معنی که بازیکن نه برنده می‌شود و نه می‌بازد و اگر جمع پرتاب اول اعداد 7 یا 11 باشد، تمام کسانی که روی جایگاه عدم پاس شرط بندی کرده‌اند، می‌بازند.
هنگام شرط بندی روی جایگاه پاس اگر اولین پرتاب تاس‌ها 4، 5، 6، 8، 9 یا 10 باشد، اکنون یک امتیاز تعیین شده است و دکمه سیاه/سفید بر روی شماره امتیاز تازه تعیین شده به صورت ” روشن (ON) ” قرار می‌گیرد. این بدان معنی است که بازیکن برنده یا بازنده نیست و شرط بندی جایگاه پاس بازیکن روی میز باقی می‌ماند. به عنوان مثال، اگر جمع تاس‌ها در پرتاب اول 6 باشد، پرتاب کننده در نوبت بعد نیز با هر بار انداختن تاس، باید برای آوردن مجموع عدد 6 تلاش کند (بدون رسیدن به مجموع عدد 7). اگر در این مثال فرضی پرتاب کننده به غیر از 6 یا 7 عدد دیگری بیاورد، پرتاب مرتباً تکرار می‌شود. اگر پرتاب کننده به عدد 6 برسد، هر بازیکنی که روی جایگاه پاس شرط بسته است، برنده می‌شود و دور جدیدی از بازی شروع می‌شود و بازیکن می تواند شرط خود را نگه دارد یا شرط بندی‌های اضافی انجام دهد. رسیدن به عدد 7 به این معنی است که همه افراد شرط خود را در جایگاه پاس از دست می‌دهند و تاس نیز به بازیکن بعدی منتقل می‌شود.هنگام شرط بندی روی جایگاه عدم پاس شرایط دقیقاً برعکس است. یعنی بعد از برنده یا بازنده نشدن در پرتاب اول و تعیین امتیاز، در پرتاب دوم قبل از آمدن امتیاز تعیین شده فقط با آمدن عدد 7 برنده می‌شوید.

آموزش قوانین اساسی، آداب و رسوم و پرداختی‌‌ها در کرَپس
خواندن مقاله

شرط بندی شانس یا آدز (Odds Bet)

شرط بندی ” آدز ” را می‌توان پس از تعیین یک امتیاز انجام داد (شرط شما باید همچنان روی جایگاه پاس یا عدم پاس باشد). شرط بندی آدز با توجه به امتیازی که تعیین شده است، به بازیکن پرداخت می‌شود. اگر امتیاز تعیین شده 4 یا 10 باشد، 2 به 1، اگر امتیاز 5 یا 9 باشد، 3 به 2 و در امتیاز 6 یا 8، 6 به 5 پرداخت می‌شود. در بیشتر کازینو‌های زنده و آنلاین، شما می‌توانید شرط بندی آدز خود را دو برابر شرط بندی جایگاه پاس قرار دهید و شرط های آدز نیز می‌توانند در هر زمان افزایش، کاهش یا حذف شوند.

قمار‌بازها و خرافات، دو یار جدا نشدنی
خواندن مقاله

شرط بندی کام بت (Come Bet)

گزینه دیگر شرط بندی پس از یک تعیین امتیاز شرط بندی ” کام بت ” است. شرط کام بت را فقط در صورتی می‌توانید قرار دهید که شما هم در جایگاه پاس شرط بندی کرده باشید و پرتاب تاس بعدی که پرتاب کننده انجام می‌دهد، به عنوان اولین پرتاب شما در نظر گرفته می‌شود. تفاوت بین اولین پرتاب شما در کام بت و آنچه در ابتدای دور بازی انجام می‌شود این است که این شرط فقط برای شما تأثیر گذار است. اگر روی کام بت شرط بندی کردید و پرتاب بعدی تاس‌ها هیچکدام از اعداد 2، 3، 7، 11 یا 12 نشود، اکنون یک تعیین امتیاز جدید (come point) ایجاد کرده‌اید. در این مقطع، پرتاب‌های تاس به همان روش گفته شده در بالا بازی و محاسبه می‌شود. اگر پرتاب کننده یک عدد 7 را بیاورد، شرط های خود را از دست می‌دهید، اما اگر او امتیاز جدید شما را بیندازد، شما شرط بندی کام بت و جایگاه پاس را برنده می‌شوید. شرط بندی ” دونت کام بت (don’t come bet) ” دقیقاً برعکس شرط بندی کام بت عمل می‌کند.
شما می‌توانید شرط بندی آدز را در هنگام شرط بندی‌های عدم پاس، کام بت و دونت کام بت نیز انجام دهید.

هتل کازینو‌یی که رکورد دار پرتاب متعدد تاس در بازی کرَپس است
خواندن مقاله

پرداختی‌ها در مقاله “ قوانین اساسی، آداب و رسوم و پرداختی‌‌ها در کرَپس ” توضیح داده شده است.

مقالات بیشتر
ارزش بازار بیت کوین
ارزش بازار بیت کوین از اینتل و کوکاکولا عبور کرد