تقلب در بازی پوکر تبانی

تقلب در بازی پوکر، تبانی

تبانی به یک گروه بازیکنان پوکر که از قبل با یکدیگر هماهنگی های برای کسب سود و تقسیم پول با یکدیگر را قبل از شروع بازی انجام داده اند گفته میشود. و معمولا در بین تمام بازی های ورزشی وجود دارد بین دو تیم، دو نفر، یا چند نفر انجام میشود. که یک تخلف و تقلب غیر ورزشی محسوب میشود. در بازی پوکر هم افرادی که روی یک میز قرار دارند ممکن است با حرکات چهره یا چت کردن در تلگرام و واتساپ بایکدیگر همکاری و هماهنگی کنند تا حداقل یک نفر از انان برنده شود تا در اخر مبلغ برد را تقسیم کنند. حال اگر بازی پوکر ما تیم قوی ناظر داشته باشد براحتی می تواند این افراد را تشخیص دهند. بدلیل اینکه این بازیکنان بایکدیگر بر سر یک میز حاضر میشوند. هیچگاه حرکتی نمی زنند که باعث شکست طرف خود شوند و معمولا چیپ ها بین ان ها در گردش هستند.

حقایق سرگرم کننده در مورد محبوبترین بازی با تاس در کازینو‌ها ۲
خواندن مقاله

بهترین سایت بازی پوکر

معتبرترین سایت بازی پوکر

مقالات بیشتر
بیوگرافی میکیتا بادزیاکوسکی موفق‌ترین بازیکن پوکر سنگین
بیوگرافی میکیتا بادزیاکوسکی موفق‌ترین بازیکن پوکر سنگین