گرت و 219500 هزار دلار روی میز

گرت و 219500 هزار دلار روی میز

در بازی بدون محدودیت پوکر تگزاس هولدم در هتل بایک گرت و دن فیس در بازی نقدی به ازش 219.500 دلار

آموزش پوکر اوماها
خواندن مقاله

مقالات بیشتر
کنترل زبان در بازی پوکر
کنترل زبان در بازی پوکر