بازی بدون محدودیت تگزاس هولدم اندی و گررت

بازی بدون محدودیت تگزاس هولدم اندی و گرت

اندی و گررت در بازی بدون محدودیت تگزاس هولدم در یک جدال رو درو  نقدی در هتل بایک نزدیک 200 هزار دلار  وسط قرار دادند.

حذف کوین هارت کمدین آمریکایی در تورنمنت باهاما
خواندن مقاله

اموزش بازی تگزاس هولدم

مقالات بیشتر
تری بت
تری بت